Đăng ký chứng chỉ nhân viên hàng không

Thông tin đăng ký

Dân tộc:

KHUNG HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Tiếp tục Gửi hồ sơ Nhập lại Trở về
Lưu ý:

Ký hiệu bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.

LƯU Ý: ĐÂY LÀ KHÓA HỌC NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ, KHÔNG PHẢI NGÀNH KIỂM TRA AN NINH HÀNG KHÔNG (CAO ĐẲNG), THÍ SINH VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ