ĐÃ HẾT HẠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ CAO ĐẲNG 2021

Thông tin thí sinh

Thông tin học vấn

(Là năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)
Tỉnh học lớp 10:
Tỉnh học lớp 11:
Tỉnh học lớp 12:
Đối tượng ưu tiên:

Thông tin xét tuyển

ĐÃ HẾT HẠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ CAO ĐẲNG 2021

Toán Hóa
Anh văn Ngữ văn Khoa học tự nhiên
Lịch sử Địa lý Khoa học xã hội

Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển dự kiến
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 A00: Toán, Lý, Hóa
2 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
3 D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
4 A00_CD: Toán, Hóa, Lý
5 A01_CD: Toán, Tiếng Anh, Lý
6 C00: Địa, Sử, Văn
7 D01_CD: Văn, Toán, Tiếng Anh
8 D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH
9 D90_CD: Toán, Tiếng Anh, KHTN
10 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
11 D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH
12 D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
13 D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
14 D15: Văn, Địa, Tiếng Anh
15 D07_CD: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Các nguyện vọng đăng ký
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Gửi hồ sơ Nhập lại