ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẾN 24/09/2021

Thông tin thí sinh

Thông tin học vấn

(Là năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)
Tỉnh học lớp 10:
Tỉnh học lớp 11:
Tỉnh học lớp 12:
Đối tượng ưu tiên:

Thông tin xét tuyển

Đại học chính quy: nhận đăng ký xét tuyển đến 24/09/2021 (dự kiến). 

-Thí sinh chỉ chọn 01 phương thức duy nhất ("Xét học bạ THPT (Đại học)" hoặc "Xét điểm thi THPT"). Nếu muốn đăng ký cả 02 phương thức thì đăng ký online 02 lần.

-Chỉ chọn duy nhất 01 ngành "7510303 CNKT Điều khiển & Tự động hóa".

Toán Hóa
Anh văn Ngữ văn Khoa học tự nhiên
Lịch sử Địa lý Khoa học xã hội

Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển dự kiến
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 A00: Toán, Lý, Hóa
2 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
3 D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
4 A00_CD: Toán, Hóa, Lý
5 A01_CD: Toán, Tiếng Anh, Lý
6 C00: Địa, Sử, Văn
7 D01_CD: Văn, Toán, Tiếng Anh
8 D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH
9 D90_CD: Toán, Tiếng Anh, KHTN
10 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
11 D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH
12 D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
13 D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
14 D15: Văn, Địa, Tiếng Anh
15 D07_CD: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Các nguyện vọng đăng ký
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Gửi hồ sơ Nhập lại