DỰ KIẾN MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: THÁNG 04-2024

Thông tin thí sinh

Thông tin học vấn

(Là năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)
Tỉnh học lớp 10:
Tỉnh học lớp 11:
Tỉnh học lớp 12:
Đối tượng ưu tiên:

Thông tin xét tuyển

DỰ KIẾN MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: THÁNG 04-2024

 

Trường hợp được ưu tiên xét tuyển
(Chọn trường hợp và cung cấp đầy đủ thông tin)
Ghi đúng điểm thi trên phiếu đánh giá năng lực
Toán Hóa
Anh văn Ngữ văn Khoa học tự nhiên
Lịch sử Địa lý Khoa học xã hội
Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển dự kiến
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 A00: Toán, Lý, Hóa
2 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
3 D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
4 A00_CD: Toán, Hóa, Lý
5 A01_CD: Toán, Tiếng Anh, Lý
6 D01_CD: Văn, Toán, Tiếng Anh
7 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
8 D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
9 D15: Văn, Địa, Tiếng Anh
10 D07_CD: Toán, Hóa, Tiếng Anh
11 K01: Toán, Tin học, Tiếng Anh
Các nguyện vọng đăng ký

KHUNG HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.