Đăng ký hồ sơ xét tuyển năm 2021

Thông tin thí sinh

Thông tin học vấn

(Là năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)
Tỉnh học lớp 10:
Tỉnh học lớp 11:
Tỉnh học lớp 12:
Đối tượng ưu tiên:

Thông tin xét tuyển

Lưu ý: 

  1. Thí sinh phải điền chính xác thông tin xét tuyển so với hồ sơ đã nộp cho trường. Nếu sai thì hồ sơ sẽ không được xét tuyển;

  2. Thí sinh chỉ cần điền điểm tổng kết cả năm của những môn trong tổ hợp xét tuyển. Không cần ghi toàn bộ điểm các môn.

  3. Để biết phương thức xét tuyển và cách thức tính điểm, thí sinh vui lòng đọc trong Thông báo tuyển sinh của từng hệ trên trang web http://vaa.edu.vn

Toán Hóa
Anh văn Ngữ văn Khoa học tự nhiên
Lịch sử Địa lý Khoa học xã hội

Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển dự kiến
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 A00: Toán, Lý, Hóa
2 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
3 D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
4 A00_CD: Toán, Hóa, Lý
5 A01_CD: Toán, Tiếng Anh, Lý
6 C00: Địa, Sử, Văn
7 D01_CD: Văn, Toán, Tiếng Anh
8 D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH
9 D90_CD: Toán, Tiếng Anh, KHTN
10 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
11 D78: Văn, Tiếng Anh, KHXH
12 D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN
13 D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
14 D15: Văn, Địa, Tiếng Anh
15 D07_CD: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Các nguyện vọng đăng ký
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Gửi hồ sơ Nhập lại