Đăng ký chứng chỉ IATA

Thông tin đăng ký

Dân tộc:
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Gửi hồ sơ Nhập lại
Lưu ý:

Ký hiệu bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.

- Thí sinh ghi chính xác thông tin để Học viện có thể liên lạc lại.