ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẠC SỸ

Thông tin thí sinh

Đối tượng ưu tiên:
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Người tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng hoặc phù hợp, xếp loại tốt nghiệp loại Khá trở lên tại HVHK và có năng lực ngoại ngữ theo quy định.
Người tốt nghiệp trình độ đại học hoặc tương đương, ngành đúng hoặc phù hợp tại các cơ sở đào tạo khác, xếp loại tốt nghiệp loại Giỏi và có năng lực ngoại ngữ theo quy định.

Thông tin học vấn

Xếp loại TN : Trình độ ngoại ngữ:

KHUNG HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.