ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẠC SỸ

Thông tin thí sinh

Đối tượng ưu tiên:
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Người tốt nghiệp trình độ đại học ngành QTKD
Người tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp

Thông tin học vấn

Xếp loại TN : Trình độ ngoại ngữ:

KHUNG HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn đóng lệ phí xét tuyển vui lòng xem tại: https://vaa.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dot-bo-sung-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022/

 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.