PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2018

Thông tin thí sinh

Thông tin học vấn

(Là năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)
Tỉnh học lớp 10:
Tỉnh học lớp 11:
Tỉnh học lớp 12:
Đối tượng ưu tiên:

Thông tin xét tuyển

Lưu ý: Thí sinh phải điền chính xác thông tin xét tuyển (đặc biệt là Tổng điểm xét tuyển) so với hồ sơ đã nộp cho trường. Nếu sai thì hồ sơ sẽ không được xét tuyển.


NGUYỆN VỌNG 1 NGUYỆN VỌNG 2
Chọn ngành:

NGUYỆN VỌNG 3 NGUYỆN VỌNG 4
Chọn ngành:

NGUYỆN VỌNG 5 NGUYỆN VỌNG 6
Chọn ngành:

 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Gửi hồ sơ Nhập lại